ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ