ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΚΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙA

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Καταχωρήθηκε την 20/09/2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Καταχωρήθηκε την 30/08/2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Καταχωρήθηκε την 30/08/2019

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Καταχωρήθηκε την 20/08/2018

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Καταχωρήθηκε την 30/06/2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Καταχωρήθηκε την 30/05/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Καταχωρήθηκε την 04/06/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Καταχωρήθηκε την 02/06/2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Καταχωρήθηκε την 04/06/2013